Очауш

Очауш је средње висока планина која се налази на територији општина Теслић и Котор Варош. Динарског је правца пружања сјевероисток-југозапад. Сјеверно од Очауша се налази планина Борја, од које је раздваја поток Михајловац и у даљем његовом току Велика Усора. Источно су планине Брић и Вучја планина од којих је раздвојен рјечицама Очаушницом, Црквеном и Студеном. Јужно од Очауша су ниске падине Влашића од којих је одвојен горњим током ријеке Врбање и њеним притокама.

Највиши врх Очауша је Михаиловац, који са својом висином од 1402 метра изнад мора представља и највиши врх општине Котор Варош. Други по висини је Бисер Главица који са висином од 1383 метра изнад мора представља највиши врх општине Теслић.

Падине планине Очауш обрасле су мјешовитим шумама и пашњацима, који посебно доминирају на јужној страни, познатој и као Очаушко лице. Овај непошумљени дио који се налази испод Бисер Главице чини Очауш препознатљивим и лако уочљивим из околних градова. Очауш обилује воденим токовима; изворима, потоцима и рјечицама. На Очаушу се налазе два значајнија спелеолошка објекта: Очаушка пећина и Бездан.

Према легенди име Очауш је настало од имена Чагуш, како се називао гласоноша (курир) преко којег су манастири Липље и Ступље одржавали везу. Једном приликом је турска стража убила Чагуша и отуда је настало име О Чагуш (Очауш).

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...