Džamija Selimija u Knežini

Džamiju u selu Knežina kod Sokoca izgradio je turski sultan Selim II i po njemu nosi naziv Selimija. Izgrađena je 1548. godine i spada među najstarije i najznačajnije podkupolne džamije osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini.

Tokom poslednjih ratnih dešavanja džamija je srušena, a 2011. godine u oitpunosti obnovljena  i svečano otvorena. Džamija i minaret su izgrađeni od kamena. Spoljašnje dimenzije džamije iznose 10,30 h 10,30 metara, dok je minaret visok 20 metara. Pored jedne velike kupole, na ulaznom dijelu su i tri manje. Na prednjem dijelu džamije su tri velika luka, dok se na bočnim stranama nalazi po jedan. Zanimljivo je da se pored džamije u Knežini na nekoliko stotina metara udaljenosti nalazi srpski pravoslavni manastir Knežina.

Džamija je odlukom Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine proglašena nacionalnim spomenikom, maja 2004. godine.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više