Etno muzej Ljubačke doline

Između planine Osmače na jugu i Jasenovog dola na sjeveru, te sela Javorani na istoku i kanjona Tijesno na zapadu, smještena je visoravan Ljubačevo koja je od Banje Luke udaljena svega oko sedamnaest kilometara. Ovaj kraj je poznat po etno muzeju Ljubačke doline koje je ime dobilo po mnogobrojnim dolinama koje predstavljaju prirodna udubljenja u zemlji prečnika i dubine do nekoliko stotina metara, a koja predstavljaju turističku atrakciju na ovom području.

Etno muzej se prostire na površini od oko dva hektara. Osnovan je 2010. godine. Njegov idejni tvorac, Nedeljko Branković, više decenija je sakupljao materijale, alat, stare stvari i ostale autentične predmete iz ovog, ali i okolnih sela, koji se danas tamo mogu vidjeti. Zamišljen je i postavljen kao muzej na otvorenom sa mnoštvom eksponata (preko 5 000). U muzeju dominira etnološka zbirka, a tu su još i prirodnjačka, numizmatička, zbirka antikviteta, istorijska i arheološka, dok je jedan dio posvećen etno i drugim predmetima iz Švajcarske.

Ideja je da se ovdje organizuju izložbe, kolonije, rekonstruišu događaji, prikupljaju, čuvaju i prezentuju materijalna i nematerijalna kulturna baština narodnog stvaralaštva kako ovih krajeva, tako i šireg područja.

Kuće, ambari za žito, mlječar, zgrade za spavanje, košana za kukuruz, štala, čobanska koliba, šupa za smještaj poljoprivrednih mašina i alata, pčelinjaci, kačara i slično, samo su neki od oko trideset autentičnih objekata, prenesenih sa različitih lokacija, a namještenih autentičnim pokućstvom i upotrebljivim predmetima s kraja XIX i početkom XX vijeka. Njihova uloga je da pokažu život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo ovog perioda. Osim njih, ovdje se nalaze i rekonstruisane radionice (kovačka, stolarska, bačvarska radionica, dućan i slično), i sve su namještene autentičnim alatom i mašinama s kraja XIX i početkom XX vijeka.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više