Bara Tišina

Područje opštine Šamac bogato je vodenima površinama. Pored rijeka Save i Bosne ističu se velike bare i šljunkare zvane rovanji. U mjestu Tišina, srcu Posavine, smještena je istoimena bara. Rijeka Sava često mijenja svoj tok, što je svojstveno ravničarskim rijekama, te na taj način stvara rukavce koji određeni period funkcionišu kao močvare ili bare. Usljed velikih oscilacija vodostaja tokom godine, bara je periodično spojena sa Savom a dijelom funkcioniše kao samostalan sistem.

Bara Tišina je od 1985. godine zaštićena zakonom kao prirodni rezervat. Zbog velikih oscilacija u vodostaju velika je i promjena površine bare, dok dubina dostiže i do 8 metara. Odlikuje je veliko bogatstvo barske flore i faune. Od ribljeg fonda baru nastanjuju sledeće vrste: barski som, šaran, štuka, klen, crvenperka, deverika... Stanište je brojnih vrsta ptica, kako onih sa stalnim boravkom tako i onih koje u toku migracija borave na ovom području. Posebno je interesantna ribolovcima, biolozima i drugim ljubiteljima prirode.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više