In memoriam: Marko Stanojević (1986-2017)

Dana 30.03.2017. godine, nakon kratke i teške bolesti, u 31. godini života, preminuo je naš prijatelj i kolega Marko Stanojević.

            Marko Stanojević rođen je 16. avgusta 1986. godine u Banjoj Luci, gdje je pohađao Osnovnu školu „Zmaj Jova Jovanović“ (1993–2001) i Gimnaziju (2001–2005). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci upisao je 2005. godine, na Studijskom programu za geografiju. Isti je završio odbranom diplomskog rada „Geomorfološko-hidrološke karakteristike Gvoznog polja“, 2009. godine, čime je stekao zvanje diplomiranog geografa. Studije je završio prosječnom ocjenom 9,48. Postdiplomski studij na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2014. godine, odbranom master rada „Geografski potencijali i mogućnosti revitalizacije agrarnog i ruralnog prostora opštine Prnjavor“, kada je stekao naučno zvanje diplomirani geograf – master. Ovaj ciklus studija završio je prosječnom ocjenom 9,60.

            Od 01. juna 2010. godine bio je zaposlen na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u zvanju asistenta, na Studijskom programu za geografiju i Studijskom programu za prostorno planiranje. Uža naučna oblast mu je bila regionalna geografija. Na Studijskom programu za geografiju izvodio je vježbe na nastavnim predmetima Nacionalna geografija 1 i Nacionalna geografija 2. Na studijskom programu za Prostorno planiranje izvodio je vježbe na više nastavnih predmeta, od kojih se isticao stalni angažman na predmetu Planiranje i uređenje agrarnog prostora. Od 2014. godine bio je u zvanju višeg asistenta.

            Učestvovao je na više naučnih i stručnih skupova (10). Autor je ili koautor više naučnih, stručnih i naučno-popularnih radova (21), koji su objavljeni u različitim naučnim i stručnim časopisima, te zbornicima radova sa naučnih skupova. Učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekta.

            Bio je sekretar Geografskog društva Republike Srpske, član Istraživačkog centra „Iskon“ (udruženje za promociju prirodnih i kulturnih dobara Republike Srpske) i tehnički urednik naučnog časopisa „Herald“.

            Poznavao je engleski (aktivno znanje), njemački i ruski jezik (pasivno znanje). Izdvajao se poznavanjem rada na terenu (GPS i druge terenske tehnike) i odličnim poznavanjem planinskih prostora Bosne i Hercegovine. Više od 13 godina bavio se planinarstvom. Bio je član Planinarskog društva „Gora“.

U Asocijacije istraživača „Upoznaj Srpsku“ obavljao je funkciju predsjednika udruženja. Jedan je od idejnih tvoraca ovog projekta. Aktivno je učestvovao u svim fazama izrade veb sajta, terenskim radovima, kao i redovnim aktivnostima u okviru osnivanja i funkcionisanja Asocijacije. Markov doprinos u realizaciji ovog projekta je nemjerljiv. Na svemu ćemo mu biti vječno zahvalni.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više