Stari grad Trebinje

Stari grad u Trebinju, poznat i kao Kastel, nastao je početkom XVIII vijeka. Prve četiri decenije nazivao se Ban-virom, po mjestu gdje je rijeka Trebišnjica najdublja. Za razvoj grada u tursko vrijeme, kada se oko njega počelo formirati i manje trgovačko naselje, najzaslužniji je bio Osman-paša Resulbegović.

Kanal oko grada, u koji je dovedena voda iz Trebišnjice, izgrađen je 1715. godine. Nad ulaznom kapijom nalazio se pokretni most koji je vodio preko kanala. Radovi na utvrđivanju grada nastavljeni su i narednih godina, a konačnu fizionomiju sa kulama, bedemima i kanalom, dobio je u prve četiri decenije XVIII vijeka. Na početku svog razvoja imao je oblik trougla, a vremenom dobija zaobljeniji izgled, kakav ima i danas. Stil arhitekture u središnjem dijelu grada jasno ukazuje na ukrštanje orijentalnih i mediteranskih uticaja. Do 1878. godine, grad se uglavnom razvijao u granicama zidina. Austro-ugarskom okupacijom, dobio je funkciju vojnog logora, kada je na mjestu današnjeg Muzeja Hercegovine izgrađena kasarna.

Danas je ovo jedna od važnijih turističkih atrakcija Trebinja, zajedno sa Muzejom Hercegovine i Osman-pašinom džamijom koji se nalaze unutar Starog grada. Postoje projekti za rekonstrukciju kanala koji bi ponovo opasao zidine Kastela. Prije nekoliko godina dozidana je ruševina zida koja je nastala u vrijeme izgradnje kasarne i sada je to druga kapija za ulazak u grad, mada se na obnovu i potpuno uređenje još uvijek čeka.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više