Muzeji, biblioteke i galerije

Temelji, nosioci, čuvari... Društva počivaju na njegovanju kulture, očuvanju tradicije, uzdizanju na viši duhovni i intelektualni nivo... Ako poželite saznati šta to sve posjeduju muzeji i biblioteke Republike Srpske, koje manifestacije organizuju centri za kulturu i pozorišta, onda je ovo stranica sajta koja će vam u potpunosti pružiti sve korisne informacije.

Na jednom mjestu objedinjujemo priče i najznačajnije podatke vezane za institucije kulture Republike Srpske – biblioteke, muzeje, pozorišta, centre za kulturu... Predstavljamo:

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više