Mrkonjić Grad

Mrkonjić Grad je opština u jugozapadnom dijelu Republike Srpske. Nalazi se u sastavu regije Banja Luka–Gradiška–Mrkonjić Grad i spada u kategoriju razvijenih opština. Zauzima površinu od oko 669,73 kilometra kvadratna i prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013. godine, ima 15 926 stanovnika. Graniči se sa Gradom Banja Luka, opštinama Ribnik, Jezero, Kneževo i Šipovo i sa Federacijom Bosne i Hercegovine.

U doba Rimskog carstva, kroz ovaj kraj prolazio je veoma važan put koji je povezivao Panoniju i Dalmaciju. Na sadašnjem mjestu, naselje Mrkonjić Grad je nastalo 1593. godine, kada je svoju zadužbinu (vakuf) podigao aga Đukanović. Jedno vrijeme je nosio naziv Varcar vakuf sve do 1924. godine kada dobija sadašnji naziv. Nazvan je u znak zahvalnosti Kralju Petru I Karađorđeviću – Mrkonjiću, za učešće u prvom bosansko-hercegovačkom ustanku protiv turaka 1875. godine. 1943. godine ovdje je održano I zasjedanje ZAVNOBIH-a na kojem je odlučeno da Bosna i Hercegovina postane šesta federalna jedinica tadašnje Jugoslavije.   Opštinu danas čini trideset osam naseljenih mjesta smještenih većinom u brdsko–planinskom području. Okružena je planinama Lisina, Dimitor, Čemernica, Manjača i Ovčara. Mrkonjić Gradu pripada dio toka rijeke Vrbas, u dužini od oko petnaest kilometara, od Dabračkog zavoja do ulaza u kanjon Tijesno. Stoga je ovaj prostor najpogodniji za razvoj brdsko–planinskog i ruralnog turizma. Tome najviše doprinose planina Lisina i jezero Balkana koje se nalazi u njenom podnožju, kao jedno od najposjećenijih izletišta u regiji.

U ovoj opštini, jedna od dugih tradicija jeste kovački zanat koji potiče još iz srednjeg vijeka. Proizvodili su se razni predmeti za domaćinstva, a najčuvenije su bile kose zvane varcarke. Kao porodični zanat, vještina kaljenja ovih predmeta prenošena je s generacije na generaciju. Danas na ovom području postoji nekoliko kovačnica.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više