Zelengora

Planina Zelengora se nalazi u jugozapadnom dijelu Republike Srpske i prostire se na području opština Kalinovik, Gacko i Foča. Planinski plato Zelengore oivičen je sa sjevera jelečkim planinama Usadom i Radomišljom, sa sjeverozapada Zagorjem, Bučjim brdima i Obljem, sa zapada, jugozapada i juga rijekom Neretvom, Gredeljom, ušćem Jabušnice, sa jugoistoka i istoka kanjonom Sutjeske, planinama Volujak i Maglić, sa sjeveroistoka Malušom planinom i Rudom planinom. Prostire se na oko 150 kvadratnih kilometara i čini najveći dio Nacionalnog parka Sutjeska.

Veliki dio Zelengore ima karakter planinske visoravni s koje se uzdižu planinski grebeni. Najviši vrh Zelengore je Bregoč sa 2015 metara nadmorske visine, a pored njega se nalazi još desetak vrhova koji prelaze 2000 metara. Na njoj se nalazi veliki broj izvora, potoka i rječica, kao i veliki broj ledničkih jezera od kojih su najpoznatija: Orlovo jezero, Štirinsko jezero, Kotlaničko jezero, Jugovo jezero, Gornje bare, Donje bare i druga.

Veliki dio planine pokrivaju pašnjaci i goleti iznad gornje granice sa gustim i bogatim šumama. Na samoj planini nema stalnih naselja. Postoji nekoliko nekropola stećaka na samoj planini kao i nekoliko planinarskih domova i katuna.   

Zelengora je pitoma i pristupačna planina koju odlikuje veliko bogastvo i raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Pored navedenog, prelijepi pejzaži i veliki broj ledničkih jezera svrstavaju Zelengoru među najljepše planine Republike Srpske ali i Balkana. Veliki broj ljubitelja planinarenja, lova, ribolova, sakupljači ljekovitog bilja, turisti, i drugi posjećuju ovu planinu. Zelengora nikoga od njih ne ostavi ravnodušnim i svi joj se ponovo vraćaju.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više