Prnjavor

Grad je smješten na pitomom brežuljkastom terenu u dolini rijeke Ukrine. Na svega pedesetak kilometara od Banje Luke, sa dobrim uslovima za razvoj poljoprivrede i na važnoj putnoj komunikaciji. Prnjavor se nameće kao važna opština banjalučke regije. Na 631 kilometar kvadratni, nastanjeno je oko 38 000 stanovnika.

Prnjavor je dobio ime po nazivu za manastirski posjed – pronija (grčki prónoia). U bivšoj Jugoslaviji postoji još dvanaest mjesta sa ovim imenom. Samo gradsko naselje smješteno je na 185 metara nadmorske visine. Prirodna sredina opštine prepoznatljiva je po pobrđima u južnom dijelu, planini Ljubić, riječicama i potocima u slivu Ukrine, te po brežuljkastom terenu na sjeveru. Posebno obilježje Prnjavora je čuvena banja Kulaši, poznata po ljekovitim svojstvima vode. Jezero Drenova predstavlja važan privredni, ribolovni i turistički lokalitet, kao i prnjavorski ribnjak. Livade nedaleko od grada krasi ergela lipicanera Vučijak.

Istorijski i kulturni razvoj Prnjavora poznat je po prisustvu brojnih nacionalnih manjina. Mnogi Ukrajinci, Česi, Slovaci, Poljaci, Mađari, Rusini, Italijani, Njemci i brojni drugi narodi nastanili su ovaj prostor za vrijeme austrougarske okupacije. Prnjavor se i danas s pravom naziva „Mala Evropa“. Kulturno-umjetnička društva, udruženja i vjerski objekti nacionalnih manjina daju poseban pečat različitosti.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više