Etno zbirka u Velinom Selu

U dvorištu rodne kuće prof. dr Milenka Ćurčića, u Velinom Selu kod Bijeljine, nalazi se etnološka zbirka i botanička bašta. Ova zbirka, u neposrednoj blizini mistične močvare Gromiželj, sadrži nekoliko hiljada eksponata. Zbirka je izložena u skladu sa muzeološkim standardima a eksponati su sakupljani na različite načine. Na samom početku rada na ovoj ideji eksponate su činili stari porodični predmeti profesora Ćurčića. Kasnije je zbirka dopunjena donacijama Semberaca, a jedan dio je spašen sa otpada.

Među eksponatima se ističu stari kino projektor, radio iz 1934. godine, peć stara oko 150 godina, trier iz 1907. godine, uniforma generala Tomanovića, naćve, zaprežna kola, poljoprivredne mašine, semberska nošnja, razni alati...

Oko objekta etno zbirke, nalazi se i botanička bašta u kojoj možete vidjeti biljne vrste specifične za Semberiju. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više