Hrastovi u Mrtvici

U opštini Lopare, na lokalnom putu od Čelića (FBiH) prema Ražljevu, nalazi se selo Mrtvica. Pored brojnih oranica i livada, hrastove šume su prirodno obilježje sela. Posebno se ističu dva stara usamljena hrasta lužnjaka (latinski Quercus robur). 

Prvi se nalazi uz sam put, nedaleko od mjesne crkve, u dvorištu stare škole. Ovaj izuzetno zdrav i raskošan lužnjak, bogate krošnje, ima stablo obima 4,3 metra. Svojom grandioznošću predstavlja najdominantniju tačku u selu.

Drugi hrast udaljen je oko 2 km od centra sela. Nalazi se u dvorištu domaćina Jovana Gligorovića. Takođe pripada porodici lužnjaka. Veći je od prethodnog. Obim njegovog stabla iznosi oko 6,5 metara, što svjedoči o njegovoj velikoj starosti. Na žalost, ovaj hrast se znatno osušio u poslednjih 10 godina. O raskošnosti ovog stabla govori stara fotografija, tada zdravog hrasta, koju domaćin Jovan pokazuje zainteresovanim prolaznicima. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više