Manastir Tavna

Majevičkim krajem, zbog njegovog geografskog položaja, vijekovima su harali razni osvajači. Sudbinu naroda dijelio je manastir Tavna, duhovni centar ovog kraja.

Manastir Tavna se nalazi na tromeđi gradova Bijeljine, Ugljevika i Zvornika. Od Bijeljine je udaljen oko 20 kilometara. Smješten je pored riječice Tavne po kojoj je i dobio ime. Prema sačuvanim zapisima datira iz vremena kralja Dragutina i spominje se da su ga izgradili njegovi sinovi Vladislav i Urošić. Za vrijeme turske okupacije Bosne prekinut je monaški život u manastiru. U narednom periodu manastir više puta biva uništavan i obnavljan. Krajem XIX vijeka postao je središte crkveno-narodnog prosvjećivanja. U Drugom svjetskom ratu manastir je pretrpio novo razaranje. Od 1954. godine oživljava i postaje ženski manastir. Tavna je najstarija sačuvana građevina u Semberiji. U temeljima i zidinama današnje crkve nalaze se ostaci starog manastira.

Unutrašnjost manastirske crkve koja je posvećena Svetoj Trojici u potpunosti je živopisana. Crkva je gotovo istovjetna po stilu gradnje sa crkvom manastira Tronoša, a ima dosta sličnosti i sa obližnjim manastirima Ozren, Liplje, Vozuća i Gostović.

Danas je manastir Tavna jedan od posjećenijih manastira u Republici Srpskoj. Završeni su radovi na uređenju kompleksa a posebno se pored crkve ističe konak. Posjeduje vlastitu ekonomiju kojom upravlja sestrinstvo manastira. Pripada Zvorničko–tuzlanskoj eparhiji.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više