Crkva Presveta Srca Isusova

Katolička crkva Presveta Srca Isusova nalazi se u centru Šamca, preko puta srpske pravoslavne crkve posvećene Svetom Dimitriju.

Dekretom nadbiskupa Josipa Štadlera, 1900. godine, utemeljena je župa Bosanski Šamac koja od tada ima matice. Prva župna kuća građena je od 1900–1906. godine i služila je toj svrsi sve do gradnje nove, 1968. godine. Župna crkva sa tornjem visokim 30 metara i tri zvona izgrađena je 1925. godine i više puta je rušena i obnavljana. Crkva je stradala za vrijeme poslednjeg rata. Na temeljima stare crkve 2002. godine izgrađena je nova, koja je po izgledu jednaka staroj. Završeno je uređenje čitavog crkvenog kompleksa.

Danas, nakon završenih radova na uređenju može se reći da je stvoren lijep ambijent sa dosta zelenila. U dvorištu se nalaze spomenici Josipu Štadleru i papi Jovanu Pavlu II. Pored crkve je izgrađeno 14 kućica koje simbolizuju put Isusovog stradanja i pred kojima se vrše molitve.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više