Gradska džamija sa haremom

Za Gradsku džamiju u Prnjavoru nije poznato ko ju je gradio i kada. Nalazi se u centru grada. Prema nekim pisanim tragovima Gradska džamija je sazidana 1800. godine mada je prema kazivanju mještana i ranije na tome mjestu postojao sakralni objekat. Oko 1850. godine džamija je prepravljena i pokrivena crijepom. Na mjestu stare džamije podignuta je nova 1962. godine, koja je srušena za vrijeme poslednjeg rata. Pored džamije se nalazi harem sa nišanima starim i do 250 godina.

Krajem 2001. godine pokrenute su aktivnosti za ponovnu izgradnju Gradske džamije. Završeni su radovi na uređenju džamije i harema, te je svečano otvorena 2006. godine.

Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine iz 2003. godine Harem Gradske džamije u Prnjavoru proglašen je nacionalnim spomenikom i stavljen pod zaštitu države.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više