Biblioteka u Sokocu

Javna ustanova „Narodna biblioteka“ Sokolac nalazi se u ulici Jove Jankovića bb, u opštinskom centru, i raspolaže prostorom od 126 metara kvadratnih.

Osnovana je u januaru 1926. godine i organizovana u četiri odjeljenja, i to: Dječije, Odjeljenje beletristike, Odjeljenje stručne knjige i serijske publikacije i Odjeljenje zavičajne zbirke. Knjižni fond čini oko 26 000 knjiga. Ova ustanova vrši stručni nadzor i organizuje rad u bibliotekama Osnovne škole „Sokolac“ i Srednjoškolskog centra „Vasilije Ostroški“, Visoke škole za uslužni biznis i Psihijatrijske bolnice. Osnovne djelatnosti biblioteke jesu da prikuplja, čuva i obnavlja bibliotečku građu, vodi kataloge i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi i vodi evidenciju o korisnicima.

Pored osnovnih djelatnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama iz oblasti kulture i obrazovanja, organizuje različite kulturne manifestacije. Narodna Biblioteka Sokolac je član Društva biblioteka Republike Srpske.

 

 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više