Muzej Kozare na Mrakovici

U centralnom dijelu Nacionalnog parka Kozara, na Mrakovici, 1972. godine podignut je Memorijalni kompleks u znak sjećanja na poginule borce Drugog svjetskog rata. Njega čine Spomenik, Memorijalni zid i Muzej.

Muzej Kozare na Mrakovici radi od 1973. godine. Izložbenu postavku Muzeja čine fotografije, dokumenti i predmeti koji svjedoče o stradanjima naroda ovog kraja tokom istorije, koja je posebno obilježena događajima iz Drugog svjetskog rata. Značajna pažnja poklonjena je događajima iz 1942. godine, kada je brojno stanovništvo Potkozarja stradalo. Samo u toku te godine, u koncentracione logore odvedeno je preko 50 000 ljudi. Istaknuti su predmeti, panoi i fotografije koje čuvaju sjećanje na osnivanje partizanske avijacije, te veličaju lik i djelo čuvenog ljekara Mladena Stojanovića. Takođe, u postavci se mogu pronaći brojni izvorni dokumenti, originalne partizanske i njemačke ratne prepiske i karte, te zbirka oružja iz Drugog svjetskog rata.

Muzej svoje aktivnosti obavlja pod okriljem Nacionalnog parka Kozara, a tijesno sarađuje sa Muzejom Kozare u Prijedoru. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više