Градска џамија са харемом

За Градску џамију у Прњавору није познато ко ју је градио и када. Налази се у центру града. Према неким писаним траговима Градска џамија је сазидана 1800. године мада је према казивању мјештана и раније на томе мјесту постојао сакрални објекат. Око 1850. године џамија је преправљена и покривена цријепом. На мјесту старе џамије подигнута је нова 1962. године, која је срушена за вријеме последњег рата. Поред џамије се налази харем са нишанима старим и до 250 година.

Крајем 2001. године покренуте су активности за поновну изградњу Градске џамије. Завршени су радови на уређењу џамије и харема, те је свечано отворена 2006. године.

Одлуком Комисије за очување националних споменика Босне и Херцеговине из 2003. године Харем Градске џамије у Прњавору проглашен је националним спомеником и стављен под заштиту државе.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...